تـیـم مـا

مدیر عامل

علی امینی

مدیر عامل

حمید محمدی

کارشناس فروش

حسابدار

نوید موسوی

حسابدار

احمدرضا سلیمی

انبار دار

امتیاز دهید